Gå til sideindhold
Search
Login
Link til Facebook side
Link til Instagram side

Arbejdsmiljø

Undervisnings-miljø-vurdering er udarbejdet på grundlag af følgende skemaer:

  • Evalueringsskema udfyldt af eleverne
  • Evalueringsskema udfyldt af lærerne på de enkelte hold
  • Arbejdspladsvurdering udfyldt af lærerne på de enkelte hold
  • Indberetning om oprydning og rengøring i lokaler

 

Fysiske forhold

Hverken elever eller lærere har i indeværende periode haft noget at bemærke.

 

Psykiske forhold

  • Hverken elever eller lærere har udtrykt forbehold over for de psykiske forhold på holdene.

 

Ergonomiske forhold

  • Enkelte elever har i indeværende periode klaget over skolemøblernes størrelse.

 

Hygiejne

  • Flere lærere har klaget over oprydning og i enkelte tilfælde manglende rengøring i klasserum, ide de har anvendt den sædvanlige formular.

 

Andet

  • Intet at bemærke

 

Handlingsplan

  • Hold, der er tilbudt undervisning i klasserum med for små møbler, er henvist til klasserum med møbler i passende størrelse.
  • Den manglende rengøring og oprydning er gennemført på foranledning af de klasselærere, der benytter lokalerne om dagen.


Senest opdateret 29.03.2022 10:04 af CNB
Apricore logo