Gå til sideindhold
Search
Login
Link til Facebook side
Link til Instagram side

HELTIDSUNDERVISNINGEN

Hvad er Heltidsundervisning i Ungdomsskolen?

Heltidsundervisningen er et anderledes skoletilbud, hvor vi vægter fællesskab og personlig udvikling højt. Undervisningen er individuelt tilrettelagt, så du starter med at lære lige dér, hvor du er kommet til. Vi bruger tid på at lære dig at kende, både som person og som elev, så vi kan tilpasse undervisningen til dine behov.

 

Hvem kan gå i Heltidsundervisningen?

Tilbuddet er for unge i alderen 13 – 18 år. Går du i 7. klasse, kan du blive optaget i et afklarende forløb i slutningen af det 7. skoleår

Mange elever i Heltidsundervisningen er kørt fast i skolesystemet. Måske kan du genkende dig selv i noget herunder?

 • Du har svært ved samarbejdet med lærere og/eller kammerater
 • Du har svært ved at finde motivationen for skole
 • Du vil gerne lære noget, men du kan ikke se meningen med at gå i skole
 • Du trives ikke med at gå i skole
 • Du er kommet bagud ift. dine kammerater
 • Du føler ikke at du kan lykkes i skolen og ved ikke, hvad du er god til
 • Du bekymrer dig for fremtiden, fordi skolen ikke fungerer for dig
 • Du bliver ofte væk fra skolen uden at være syg. Måske er du helt holdt op med at komme.

 

I Heltidsundervisningen foregår undervisningen i et mindre, tættere og ofte mere praktisk orienteret miljø med flere voksne. Det er ikke et behandlingstilbud eller et specialtilbud, men et særligt tilrettelagt undervisningstilbud, hvor vi lærer dig det faglige stof på en anden måde.

 

Hvordan foregår det til dagligt?

Heltidsundervisningen foregår to steder; Kongebakken, som ligger  i Roskilde på Kongebakken 19A, og Genvejen, som ligger i Gundsømagle nord for Roskilde, på Engbækvej 20. Som udgangspunkt laver eleverne det samme begge steder, og der kan være fælles ture og fælles fag. Vi prøver at sammensætte elevgruppen på en måde, så du kommer på hold med andre unge, der har brug for det samme som dig.  

 

Begge steder er indrettet til, at vi både kan lave faglige ting sammen og sociale ting. Der er et køkken til madlavning og spisning, arbejdspladser, hyggekroge og samtalerum. Skoledagen starter 8.15 og slutter 14.15. Hvis vi er på tur, kan tiderne være anderledes. Det aftaler vi fra gang til gang.”

 

Vi starter dagen med fælles morgenmad og en runde, hvor vi lige ”tjekker ind” – hvordan er dagen startet, er der noget, vi skal være opmærksomme på eller noget der fylder?

 

Vi underviser individuelt, og basisfagrækken, som alle elever deltager i, er dansk, matematik og engelsk. Elever kan undtages fra dele af undervisningen, hvis de f.eks. får arbejde, er i praktik eller andre aktiviteter der hjælper dem til at blive klar til voksenlivet.

Hver dag spiser elever og lærere frokost sammen, og alle deltager på skift i alle opgaver der hører til: indkøb, madlavning, borddækning og oprydning.

Når vi tager på ture ud af huset, deltager eleverne også i planlægningen. På den møde øver du dig i medbestemmelse og medansvar, og du oplever at blive hørt og have indflydelse. Du har også medbestemmelse om fællesaktiviteter og din egen elev- og handleplan.

 

Du får tilbud om praktikperioder og brobygning på samme måde som andre elever. Du lærer også din uddannelsesvejleder at kende. Gennem samtaler med ham eller hende kan du få viden om, hvilke muligheder du har, og I kan tale om drømme og forestillinger om uddannelse og job for dig.

 

Voksne og elever er sammen om at skabe en god omgangstone, også på de vanskelige dage, og de voksne tager ansvar for, at skolen er et rart og trygt sted at være, så alle har en god skoledag. De arbejder hele tiden på at styrke fællesskabet og det rummelige miljø, og de lærer dig at gøre det samme. Du bliver mødt af glade voksne, som har tillid til dig og ønsker at møde dig ligeværdigt, samtidig med at de er tydelige voksne, der sørger for at dagen går som den skal. De voksne har positive forventninger til dig; de tror på at du kan, og der er plads til at begå fejl. Der arbejder både lærere og pædagoger i Heltidsundervisningen, for det er lige så vigtigt at du udvikler dig personligt og socialt, som at du udvikler dig fagligt.

 

Jeg har været længe væk fra skolen, og jeg synes det er virkelig svært at komme afsted om morgenen.

Nogle elever har været væk fra en skoledagligdag så længe, at det er vanskeligt at komme ud af døren om morgenen. Hvis det er noget du genkender, vil en af skolens voksne tage kontakt til dig og dine forældre for at lave en plan for, hvordan vi hurtigst muligt hjælper dig i gang igen. Vi kan komme hjem og besøge dig, så du lige ser hvem vi er. Vi kan også hente og bringe dig i skolens egen bus i starten, indtil du er klar til selv at tage frem og tilbage. Der er mange elever der har brug for den ekstra hjælp i starten.

 

Hvordan får jeg en plads?

Det er din egen skole, der sammen med dig og dine forældre kan hjælpe dig med en plads i Heltidsundervisningen.

 

Hvad så med eksamen?

Heltidsundervisningen sigter mod at gøre dig klar til folkeskolens afgangsprøve efter 9. og/eller 10. skoleår i dansk, engelsk og matematik. Sammen med uddannelsesvejlederen laver vi en plan for, hvordan du kommer godt videre til en ungdomsuddannelse, praktik eller job. Samtidig deltager du så vidt muligt i de samme tests, prøver, praktikker og brobygningsforløb, som i et almindeligt skoletilbud.

 

Hvordan ved jeg, at det her bliver anderledes end det jeg allerede har prøvet?

Når du er elev hos os, får du din egen plan. Ca. hver 14. dag holder vi elevsamtaler, hvor du er med til at beslutte, hvilke mål der skal stå i din plan: Hvad er næste skridt i dansk, matematik og engelsk? Hvad vil du gerne blive bedre til at klare selv? Hvad vil du gerne blive bedre til ift. kammerater, forældre og familie? Vi arbejder sammen med dig om at styrke dig og sætte dig på sporet til det liv, DU gerne vil have.

 

Vi lykkes sammen, når du:

 • kommer i skole af egen drift, deltager i de fælles aktiviteter og giver udtryk for, at du kan lide at være her
 • får en positiv skoleoplevelse
 • får god personlig kontakt til de voksne
 • oplever at rykke dig fagligt og personligt
 • er stabil, afklaret og håbefuld for fremtiden, når du forlader os

 

Jeg har også andre udfordringer i mit liv, som ikke har noget med skole at gøre. Kan jeg stadig få en plads?

Vi samarbejder også gerne med din støtte-/kontaktperson, din sagsbehandler eller andre som er med til at hjælpe dig på rette vej. Du behøver ikke at have styr på alting; det vigtigste er, at du har lyst til at lære noget og lyst til at være en del af et positivt fællesskab.

 Senest opdateret 25.04.2023 09:51 af CNB
Apricore logo