Gå til sideindhold
Search
Login
Link til Facebook side
Link til Instagram side

Antimobbepolitik

Princip- og handleplan mod mobning

På Roskilde Ungdomsskole anser vi arbejdet med at styrke børnenes trivsel som en væsentlig forebyggende indsats mod mobning. I skolens værdisæt gives retningsliner og pejlemærker for, hvordan der opnås trivsel for eleverne og de ansatte.

 

Vi styrker børnenes trivsel ved at have som mål, at alle elever på skolen skal opleve sig inkluderet i fællesskabet. I praksis involveres både elever, forældre og personale i bestræbelserne på at nå dette mål.

 

Vi ser det som en del af børns udvikling, at de lærer at håndtere uenigheder og konflikter konstruktivt, så den enkelte ved, hvad der er konfliktoptrappende adfærd.

Hvad er mobning?

Mobning er systematisk forfølgelse eller udelukkelse af en enkelte person.

Der er mange myter om mobning. Ofte benyttes begrebet mobning i flere betydninger eller som synonymer for mere uskyldige former for drillerier eller konflikter mellem børn.

 

Mobning kan f.eks. være:

 • Direkte fysisk, f.eks. skub, slag, spark evt.
 • Handlinger ledsaget af trusler og hån samt det at sige ubehagelige og lede ting
 • Handlinger uden ord ved brug af grimasser, gestus, ved at vende vedkommende ryggen eller ved ikke at efterkomme en persons ønsker for at irritere eller håne
 • Indirekte chikane gennem isolering og udelukkelse fra gruppen

Sociale medier

De sociale medier er en integreret del af de fleste børn og unges hverdag. Det er derfor vigtigt, at elever, forældre og skole sammen arbejder med en god adfærd på de sociale medier.

 

Når vi benytter de sociale medier, forventer vi af hinanden at:

 • Vi tager ansvar på vores handlinger
 • Vi tænker, før vi deler - husk at internettet "husker" alt for altid
 • Vi udviser respekt for den enkeltes privatliv
 • Vi ved, at det er ulovligt at dele billeder m.m., hvis man ikke har fået udtrykkeligt lov
 • Det vil sige: Ingen billeder/film af helt eller delvist afklædte elever
 • Det vil sige: Ingen billeder/film af elever i ulykker/uheldige/pinlige situationer

Det er skolens opgave at sørge for, at alle i sagen bliver hørt.

Det er forælderens opgave at bakke skolen op i arbejdet med at stoppe mobning/drillerierne.

Forventninger til eleverne

 • Tal altid positivt om andres familie og venner
 • Tal og skriv altid positivt om andre, når de ikke er til stede
 • Tal altid direkte med personen om problemet
 • Skriv aldrig noget i en mail eller SMS, som du ikke vil sige direkte til modtageren
 • Deltag aktivt, når skolen forsøger at stoppe mobning
 • Kontakt altid en voksen, hvis du ser eller hører noget, som ikke er i orden
 • Husk, at det altid er tilladt at fortælle en voksen om et problem. Det er ikke at sladre, hvis det, man siger, er sandt. Hvis man bare tier stille, bliver man en del af drillerierne/mobningen
 • Behandl andre, som du selv ønsker at blive behandlet

Forventninger til skolen

Vi griber ind, hvis vi oplever mobning eller drilleri.

Handleplanen mod mobning skal iværksættes, hvis vi oplever mobning eller får henvendelser om mobning.

Handleplan ved mobning eller mistanke om mobning

Hvis der opleves mobning eller mistanke om mobning:

 • Samtale med de involverede elever enkeltvis
 • Klassen involveres
 • Forældrene informeres
 • Mobning tages op som emne på holdet
 • Hvis mobningen fortsætter, kan de mobbende person bortvises fra holdet

Skolen accepterer under ingen omstændigheder mobning.

Mobning skal stoppes så hurtigt som muligt.

Mobning er alles ansvar. Derfor stiller vi også krav til både elever og forældre.

Forventninger til forældre og elever

Alle forældre og elever er forpligtet til at underrette skolen hurtigst muligt, hvis de hører om eller ser noget, som de ikke mener er okay, eller hvis de hører om eller ser mobning mellem skolens elever.

 

Forventninger til forældre

Når skolen informerer forældre om mobning, grimt sprog eller lignende, er forældrene forpligtet til at tale med deres børn om det. De fleste børn er flove over, at de har deltaget, og de vil normalt forsøge at tegne et andet billede af situationen for at bortforklare egen deltagelse. Tal om det, jeres barn har gjort, og sørg for at holde fast i det. I den situation er det ikke væsentligt, hvad andre har gjort.

Vi skal alle være med at stoppe mobning, og det kan vi kun være, hvis vi hele tiden holder barnet fast på, hvad det har gjort, og hvilken rolle det har haft i mobningen/drilleriet.Senest opdateret 29.03.2022 10:02 af CNB
Apricore logo