Gå til sideindhold
Search
Login
Link til Facebook side
Link til Instagram side

Formål og pædagogik

Formål og pædagogik

Ungdomsskolens opgave er at give et aktiverende og indholdsrigt fritidstilbud til unge mellem tolv og enogtyve år med bopæl i Roskilde kommune.

Ungdomsskolen forsøger at leve op til formålet i ungdomsskoleloven, der fremhæver, at eleverne skal have mulighed for:

 • at fæstne og uddybe deres kundskaber
 • at give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet
 • at bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold
 • at udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund 

Ud over dette lægger Roskilde Ungdomsskole særlig vægt på, at miljøbevidsthed indgår i undervisningen i relevante sammenhænge.

Ungdomsskolen arbejder på

 • at være et så attraktivt fritidstilbud, at alle unge i Roskilde Kommune på et tidspunkt deltager i skolens undervisningstilbud/aktiviteter og dermed får mulighed for at tilegne sig ny viden og nye færdigheder, samtidig med at de oplever et godt kammeratskab.
 • at ungdomsskoletilbuddet også virker attraktivt på unge med anden etnisk baggrund
 • at de unge får forståelse af de demokratiske spilleregler og bruger deres mulighed herfor
 • at få indflydelse  på udviklingen af Ungdomsskolens tilbud
 • at holdningsbearbejde de unge med henblik på forebyggelse af kriminalitet og stofmisbrug

Det vil vi nå ved

 • at markedsføre Ungdomsskolen aktivt og troværdigt
 • at give et så mangfoldigt tilbud, at det kan imødekomme de fleste ønsker fra de unge
 • at fordele undervisningen/aktiviteter jævnt på folkeskolerne i Roskilde kommune
 • at de unge deltager aktivt i elevråd og bestyrelsesarbejde
 • at tiltrække og fastholde engagerede og fagligt dygtige medarbejdere

 

Link til Undervisningsministeriet klik her: Undervisningsministeriet

Udviklingsplan for Ungdomsskolen

Almeundervisning:

På Roskilde Ungdomsskole sætter vi fokus på: 

 

Bæredygtig/verdensmål:

 • Vi ønsker at fastholde vores arbejde med bæredygtighed og særligt verdensmålene (Nr. 4 + 13)
 • Vi ønsker at Flere undervisere/hold bidrager ind i arbejdet med emnet

 

Det gør vi blandt andet ved at: 

 1. Fælleslærermøde: Det gode eksempel til inspiration for lærerne. Inddrage lærerne i præsentation bæredygtige eksempler. Knallert, det fælles klædeskab, MuteBoxes og fokus på kosten i heltidsundervisningen. Samarbejdspartnere og materialefællesskaber.
 2. Egen opmærksomhed på bæredygtige alternativer ved mødeaktivitet og daglig drift.

 3. En forudsætning for fastholdelse og videreudvikling af gode udviklingstiltag er, at det bliver en integreret del af både elevers og lærers måde at tænke fag på, og vores måde at tænke ungdomsskole. Vi vurderer, at bevidstheden og de gode ideer skal vokse nedefra og op, faciliteret af vores ledelsesfokus.

 

Heltidsundervisningen

På Roskilde Ungdomsskole sætter vi også fokus på: 

Vi ønsker at flest mulige af de elever, der forlader os, går videre til skole, uddannelse eller job. I 2022 gik 69% af vores elever videre i skole/uddannelse/job - det tal vil vi gerne øge.  

Vi ønsker at arbejde målrettet med udviklingen af elevens personlige og sociale kompetencer, således at der er fokus på hele eleven.  

Vi vil gerne se andelen af elever, der går videre i andet skoletilbud, uddannelse eller job, ligger så nær 100% som muligt. 

 

Det gør vi blandt andet ved at: 

 1. Have øget fokus på visitationsprocessen og beskrivelserne af eleverne før de kommer til os. Øget fokus på vejledning af eleverne undervejs i forløbet, både gennem elevsamtaler og i samarbejde med UU. 
 2. Trække på vores erfaringer med, at en grundig afdækning og visitation af eleven medvirker til, at både elev, forældre og skole har en fælles forståelse af og retning hen imod skole, uddannelse og job. 

   

 3. Arbejde struktureret med medarbejdernes relations-kompetencer, det pædagogiske miljø, og gennem undervisningsforløb rettet mod elevernes sociale  og personlige kompetencer.

 Senest opdateret 16.03.2023 11:10 af CNB
Apricore logo