Gå til sideindhold
Search
Login
Link til Facebook side
Link til Instagram side

Formål og pædagogik

Formål og pædagogik

Ungdomsskolens opgave er at give et aktiverende og indholdsrigt fritidstilbud til unge mellem tolv og enogtyve år med bopæl i Roskilde kommune.

Ungdomsskolen forsøger at leve op til formålet i ungdomsskoleloven, der fremhæver, at eleverne skal have mulighed for:

 • at fæstne og uddybe deres kundskaber
 • at give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet
 • at bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold
 • at udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund 

Ud over dette lægger Roskilde Ungdomsskole særlig vægt på, at miljøbevidsthed indgår i undervisningen i relevante sammenhænge.

Ungdomsskolen arbejder på

 • at være et så attraktivt fritidstilbud, at alle unge i Roskilde Kommune på et tidspunkt deltager i skolens undervisningstilbud/aktiviteter og dermed får mulighed for at tilegne sig ny viden og nye færdigheder, samtidig med at de oplever et godt kammeratskab.
 • at ungdomsskoletilbuddet også virker attraktivt på unge med anden etnisk baggrund
 • at de unge får forståelse af de demokratiske spilleregler og bruger deres mulighed herfor
 • at få indflydelse  på udviklingen af Ungdomsskolens tilbud
 • at holdningsbearbejde de unge med henblik på forebyggelse af kriminalitet og stofmisbrug

Det vil vi nå ved

 • at markedsføre Ungdomsskolen aktivt og troværdigt
 • at give et så mangfoldigt tilbud, at det kan imødekomme de fleste ønsker fra de unge
 • at fordele undervisningen/aktiviteter jævnt på folkeskolerne i Roskilde kommune
 • at de unge deltager aktivt i elevråd og bestyrelsesarbejde
 • at tiltrække og fastholde engagerede og fagligt dygtige medarbejdere

 

Link til Undervisningsministeriet klik her: UndervisningsministerietSenest opdateret 31.03.2022 14:28 af CNB
Apricore logo